Maidir linn

Grúpa cultúrtha é, Na Comhluadair Bheo Teo., arna riarú ag oibrithe deonacha.  Tá sé lonnaithe, mar chomhlucht teoranta, i mBaile Átha Cliath.  Arís ar bhonn deonach, cuidíonn teangeolaithe, staraithe, saineolaithe ar ríomhaireacht agus ar bhogearraí, eacnamaithe agus eolaithe eile, leis an gComhlucht.  Gabhann ‘achan dhuine atá páirteach san obair leis na prionsabail – cur chun tosaigh chaomhnú na timcheallachta agus daingniú nascanna tábhachta, stairiúla eadar Franncaigh, Gearmáinigh agus Éireannaigh.

Tá a bhfuil i ndon don chine dhaonna agus don timcheallacht fite fúite le chéile. Is amlaidh gur daoine don chuid is mó, ámh, a dheinfeas an cinneadh ar cad a tharlóchas. Do b’é an chaoi ab fhearr déaláil le caomhnú na timcheallachta eacnamaíocht inbhuanaithe a bhunú. Do thiocfadh le dearcadh ghrúpaí éagsúla nó daoine de chultúir éagsúla cuideadh le conas a rachfas an t-sochaí chun chinn go ginearálta. Ba mhian linn, ar mhaithe leis an gceart sóisialta, tionscnamh maidir le malartú smaointe agus tuairimí úrnua a ghríosadh. Sa chomhthéacs seo, leagann ár nEiceatheachtaireacht  bun-phrionsabail síos ar bhainistíocht domhanda na timcheallachta.

Ar an suíomh idirlín seo, www.gaeltacht.info, cuirimid eiceathurasóireacht i Muigheo chun chinn, i margaidh nideoige na Frainnce agus na Gearmáine. Is féidir le léirthuiscint ar an Nádúr a bheith mar nasc nua-aoiseach eadar Franncaigh, Gearmánaigh agus Éireanaigh - gidh gur cinnte go mbainfeadh daoine le cultúr ar bith taitneamh as saoire a chaiteamh sa Chondae.

‘Sé ard-phointe an eiceathurais glacadh páirt i ngníomhaíochtaí traidisiúnta, eiceachairdiúil ar an bhfeirm nó sa teach, i gceanntar iargúlta, Gaelach. Sa tslí seo, cuirtear béim ar leith ar tábhacht na timcheallachta agus ar chuimsiú shóisialta. Aidhm eile an eiceathurais í, na glúinte a tabhairt le chéile, le haon-tuiscint a spriocadh i dtreo is go mbeidh daoine i gcoitinne réidh don am atá le theacht, go mór-mhór don Athrú Aeráide.

Aithnítear annseo cabhair na nOibrithe deonach uilig, a chuidíos le soiché níos láidre, níos cóire is níos fiúntaí a chur chun chinn go diongbháilte. Ní minic a feictear mar seo obair á cur i gcrích ag foirinn, agus rún daingean aici cloí le barrshamhail.

Mar a dheineas Bord na gComhluadar Beo, cloíonn na hOibrithe eile, a chuidíos linn, le Cód na nOibrithe deonach (v. Volunteer Code) agus le cáipéisí ábhartha eile an Chomhluchta, atá le fáil ar an suíomh.

Ainm an Chomhluchta:  Na Comhluadair Bheo Teo.                                                                                Uimhir an Chomhluchta:  555812                                                                                                                        Cathaoirleach:  An Dr Liam SS Réamonn                                                                                                              Seoladh:  205 Br Chluain Life, Droim Conrach, Baile Átha Cliath D03 KA06, Éire                          Freagrach as an Suíomh Idirlín:  Na Comhluadair Bheo Teo.

FaLang translation system by Faboba